معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
زرشک زینتی
نام علمی : Berberis thunbergi
درختچه ای همیشه سبز با ارتفاع 3 متر. برگهای آن سبز و شاخه های جوان آن قرمز است. مکان نیمه سایه را می پسند. از طریق کاشت بذر و قلمه تکثیر می شود و جزو گیاهان پرچین می باشد.