معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
یاس هلندی قیچی خورده غیرپیوندی
نام علمی : Syringa amurensis
درختچه ای همیشه سبز با ارتفاع 3 متر بابرگهائی به رنگ سبز تیره و براق ،گل آن که در بهار ظاهر می شود سفید رنگ است. مکان مناسب آن سایه آفتاب و بسیار هرس پذیر است.دمای 5- درجه را تحمل می کند.ازدیاد این گیاه با قلمه می باشد.به عنوان تک درخت زینتی ویا بعنوان دیواره ودر اطراف فنس نیز کاشته می شود.