معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
یاس هلندی
نام علمی : Syringa amurensis
درختچه ای است همیشه سبز با ارتفاع 3 متر . برگها بیضی شکل با نوک تیز و به رنگ سبز تیره و براق- گل به رنگ سفید که ارزش چندانی ندارد. حداقل دمای مورد تحمل 5- و مکان مناسب رشد سایه آفتاب و هرس پذیر -ازدیاد گیاه : قلمه - کاشت به عنوان ایجاد دیواره سبز و یا کاشت به عنوان تک درختچه .