معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
تویا امریکایی
نام علمی : Thuja occidentalis
گیاهی است همیشه سبز و مخروطی شکل بابرگهای فلسی بهشکل تخم مرغی نوک تیز ،کمی سایه دوست بوده و ازدیاد آن از طریق کاشت بذر و قلمه صورت می گیرد.