معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
تاکسوس رونده
نام علمی : Cephalotaxus harringtonia
برگها به شکل سوزنی پهن و یا نواری شکل با نوک تیز و کوتاه که روی آن به رنگ سبز تیره تا درخشان و زیر آن کمی روشنتر مشخصات میوه : در ابتدا به رنگ سبز مایل به ارغوانی و بعد قهوه ای میشود. حداقل دمای مورد تحمل : 10- درجه سانتیگراد .مکان رشد : آفتاب – سایه آفتاب . ازدیاد گیاه : قلمه نیمه رسیده .کاربرد : کاشت به عنوان تک درختچه ی زینتی ، کاشت توده ای وصخره ای.