معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
سیکاس
نام علمی : Cycas revolute
سیکاس دارای رشد بسیارکند و عمر طولانی است.برگهای آن سبزتیره و براق و نوک تیز است.گیاهی است پیازدارو دوپایه یعنی دارای پایه نر و پایه ماده است که هر پایه دارای گلی متفاوت از هم هستند.این گیاه مخصوص مناطق گرم و مرطوب است و نیاز نوری آن بالاست واگر بخواهیم سیکاس را در فضای باز بکاریم باید در زمستان کاور شود.