معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
شمشاد توپی
نام علمی : Buxus sempervirens
درختچه ای است همیشه سبز و توپر با ارتفاع حداکثر 1 متر، برگ های آن بیضی شکل و سبز تیره، مکان مناسب آن محیط آفتابی و به بادهای سرد حساس است و تا دمای 10- درجه را تحمل می کند. این گیاه هرس پذیر بوده و از طریق قلمه تکثیر می یابد.