معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
شمشاد طلایی
نام علمی : Euonymus fortune emerald gold
درختچه همیشه سبز با ارتفاع 2-1متر ،برگها بیضی شکل به رنگ زرد طلایی،مکان مناسب آن آفتابی و کاملا هرس پذیر است.حداقل دمای مورد تحمل 10- ازدیاد آن با قلمه گیری وبعنوان پرچین،تک بوته ویا توده ای کاشته میشود.