معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
شمشاد سیلور
نام علمی : Euonymus fortune emerald gaiety
درختچه ای است همیشه سبز با ارتفاع 4-3 متر، برگها بیضی شکل و به رنگ سبز با بریدگی های نقره ای می باشد. مکان مناسب آن آفتابی است. این گیاه مقاوم و هرس پذیر است، ازدیاد آن از طریق قلمه می باشد.