معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
شمشاد پیوندی
نام علمی : Euonymus japonica
درختچه ای است همیشه سبز با ارتفاع 2-1 متر که بر روی پایه شمشاد سبز پیوند می شود،مکان آفتابی مطلوب آن بوده ودمای 15- را تحمل می کند.کاملا هرس پذیرمی باشد.