معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
شمشاد نعنایی سرطلایی
نام علمی : Euonymus japonica microphylla hort
درختچه ای است همیشه سبز وکند رشد با ارتفاع حداکثر 1 متر، برگ های آن بیضی شکل، مینیاتوری ، طلایی رنگ، مکان مناسب آن محیط آفتابی است و تا دمای 5- درجه را تحمل می کند. این گیاه هرس پذیر بوده و از طریق قلمه تکثیر می یابد.