معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
شمشاد جنگلی
نام علمی : Buxus sempervirens
درختچه ای همیشه سبز مخصوص مازندران با سرعت رشد متوسط –ارتفاع و قطر 5 متر – مکان آفتابی مطلوب آن بوده- هرس پذیر بوده و به گرما و کم آبی مقاوم.