شرکت مهندسی سبز پوشان افتخار دارد با استفاده از کارشناسان مجرب کشاورزی و طراحی فضای سبز خدمات ذیل را با هزینه بسیار مناسب در اختیار آن شرکت محترم قرار دهد:


- مشاوره، طراحی، اجرا و نگهداری فضای سبز.

- احداث پارکها، آبنماها، چمن کاری و محوطه سازی.

- هرس کاری، فرم دهی، توپیوری.

- تهیه انواع گل و گیاه، درخت و درختچه، بذرچمن، سموم گیاهی، خاک وکود.

- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه فضای سبز و خدمات عمومی.

- شرکت در مناقصات خصوصی و دولتی.