معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
سدروس دئودرا
نام علمی : Cedrus deodara
درختی است تند رشد با حداکثر ارتفاع 40 متر وقطر 2.5متر،شاخه های اصلی پایینی رو به زمین با نوک خمیده به طرف بالا ،برگها سوزنی به رنگ سبز تیره و برگهای جوان آبی رنگ است .مکان آفتابی مناسب آن است و دمای 15- درجه را تحمل می کند .ازدیاد آن با کاشت بذر است.نوع آتلانتیکای سدروس(بنام اطلس) دارای شاخه های عمود با زاویه تند است البته با ارتفاع کمتر (15-10 متر).