معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
ساناز صورتی
نام علمی : Rosa sp
گیاهی است بوته ای،پر پشت و مینیاتوری با حداکثر ارتفاع 5/0 متر. گل دهی و عمر گل آن بیش از سایر گل هاست. مکان گرم و آفتابی مطلوب آن بوده و در اواخر پاییز هرس می شود. تکثیر آن از طریق قلمه در فصل پاییز است. حاشیه برگ آن قرمز رنگ می باشد.