معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
ساناز لیمویی
نام علمی : Rosa sp
گیاهی است بوته ای-پر پشت و مینیاتوری با حداکثر ارتفاع 5/0 متر. گل دهی و عمر گل آن بیش از سایر گل هاست. مکان گرم و آفتابی مطلوب آن بوده و در اواخر پاییز ارس می شود. تکثیر آن از طریق قلمه در فصل پاییز است.