معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
ساناز آجری
نام علمی : Rosa sp
گیاهی است بوته ای ،پر پشت و مینیاتوری با حداکثر ارتفاع 5/0 متر. گل دهی و عمر گل آن بیش از سایر گل هاست. مکان گرم و آفتابی مطلوب آن بوده و در اواخر پاییز هرس می شود. تکثیر آن از طریق قلمه در فصل پاییز است. طول برگ وارتفاع آن از دیگر ساناز ها بیشتر می باشد و بهمراه ساناز گوجه ای کمیاب تر و ارزشمندتراز دیگرسانازهاست.