معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
رز هفت رنگ
نام علمی : Rosa sp
بوته ای است پر پشت با ارتفاع 1 متر. مقاوم بوده ،گل دهی آن از سایر رزها بیشتر ولی زمان عمر گل آن کوتاه است. که در بهار و تابستان ظاهر می شود. مکان مناسب آن گرم و آفتابی است و در اواخر پاییز هرس می شود.