معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
پومیلا
نام علمی : Prunus laurocerasus
گیاهی است دائمی و همیشه سبز و جزو گیاهان رونده که در باغ های صخره ای کاربرد دارد. گستردگی آن به طول 40 سانتی متر می رسد. طول برگ بین ۴ تا ۷ سانتیمتر است و میوه آن یک نوع گیلاس است که قطر آن بین ۱۳ تا ۱۵ میلیمتر است و در اوایل تابستان به رنگ بنفش تیره درمی‌آید. رنگ شکوفه آن سفید و ۵ برگ است .