معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
پیچ امین الدوله
نام علمی : Lonicera periclymenum
گیاهی بالا رونده و نیمه همیشه سبز با ارتفاع 10 متر. برگهای آن سبز تیره و گلهای آن سفید که در بهار و تابستان ظاهر می شود. مکان آفتابی مورد نیاز آن است و دمای 15- درجه را تحمل می کند. ازدیاد آن از طریق کاشت بذر و یا قلمه می باشد.