معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
پیچ آبجویی
نام علمی : Lonicera fragrantissima
درختچه ای رونده و خزان دار با بلندی 2 متر. برگها سبز تیره و گل سفید رنگ آن که در اواخر زمستان ظاهر می شود. مکان آفتابی یا نیمه آفتاب مورد نیاز آن است و دمای 15- درجه را تحمل می کند.ازدیاد آن ازطریق کاشت بذر درپاییز می باشد.