معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
ناندینا (نی مقدس)
نام علمی : Nandina domestica
این درختچه به مكان آفتابی نیازمند است و حداقل دمای تحمل این گیاه 5- درجه است و این گیاه به آبیاری زیاد نیاز دارد. این درختچه دارای برگهایی بیضی و كشیده با رنگ سبز و قرمز به صورت تركیبی می باشد گلها در این گیاه سفید رنگ بوده و میوه هایی به رنگ قرمز و به صورت سته می باشد.