معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
مامیلاریا
نام علمی : Mammillaria
درجه حرارت مطلوب برای آن در تابستان، حداقل 30 درجه سانتی گراد است. در صورتی که شرایط نگهداری مامیلاریا مناسب باشد در اواخر زمستان به گل می نشیند. مامیلاریا به خاک های قلیایی علاقه مند است. با مخلوط نمودن ماسه و کمپوست می‌توان بستر خوبی برایش تهیه کرد. به منظور قلمه زدن، در تابستان به وسیله چاقوی تیزی که با آب جوش ضدعفونی شده باشد قطعاتی از ساقه را برداشته و در ماسه بکارید. بهتر است قلمه ها را به مدت 1 تا 2 ساعت در سایه قرار دهید تا خشک شود. بستر کاشت قلمه ها باید مرطوب باشد. مامیلاریا مانند سایر کاکتوس ها به آب زیاد احتیاج ندارد. زمانی که خاک خشک شد به مقدار کم به آن آب بدهید. درزمستان مدت بیشتری خاک را خشک نگه دارید و به آن کود ندهید زیرا به استراحت زمستانه نیاز دارد.