معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
ماهونیا
نام علمی : Mahonia Jaconia
درختچه ای است همیشه سبز با ارتفاع 2 متر و ساقه های افراشته، برگهای آن سبز تیره با حاشیه دندانه دار و تیز که در زمستان قرمز می شود. گل زرد رنگ آن از اواخر پاییز تا بهار ظاهر می شود و مکان سایه آفتاب مطلوب این گیاه است.