معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
لیزماکیا
نام علمی : Lysimachia nummularia
گیاهی است پوششی درآفتاب به رنگ زرد(طلائی)ودرسایه به رنگ سبز گرایش میابد.بصورت کف پوش بجای چمن در باغهای( به سبک ژاپنی) کشت میشود. دمای مطلوب آن 22-6 درجه و نیاز آبی بالائی دارد.