معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
لیندا
نام علمی : Beaucarnea Recurvata
زادگاه آن مکزیک است. برگهای آن باریک، کشیده، ضخیم، مقاوم، مجنون، آویزان و فنری است. نام انگلیسی آن به نام پای فیل است. آفتاب دوست بوده ولی در نیم سایه هم رشد خوبی دارد و غبار پاشی لازمه این گیاه است.