معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
لاوسون مته ای
نام علمی : Cupressus macrocarpa "Gold crest"
درختی است دائمی و همیشه سبز، صاف و کشیده با تاج مخلوطی، به بلندی 6-2 متر، مکان آفتابی و نیمه سایه مطلوب آن است. بسیار هرس پذیر بوده و تکثیر آن از طریق قلمه زدن می باشد. مرطوب نگاه داشتن این گیاه همواره مفید است.