معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
لاوان
نام علمی : Lavandula afficinalis
گیاهی دائمی و همیشه سبز، برگهای آن سبز-خاکستری و بسیار معطر است. گل آن آبی رنگ و مکان مناسب آن آفتابی است. از طریق کاشت بذر و قلمه قابل تکثیر می باشد.