معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
کردیلین
نام علمی : Cordyline Terminalis
این گونه گیاه فقط در گلدان کشت می شود. برگهای این گیاه نیزه ای و به رنگ سبز تیره و براق با حاشیه قرمز متمایل به ارغوانی است. در برابر خشکی حساس و در برابر نور کم رنگ قرمز آن به سبزی می گراید. خاک همیشه مرطوب مورد نیاز این گیاه است.