معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
ختمی ژاپنی
نام علمی : Hibiscus rosa-sinesis
درختچه ای همیشه سبز با تاج کروی به ارتفاع 3 تا 5 متر . برگ ها سبز تیره و گل شیپوری قرمز رنگ آن در تابستان ظاهر می شود. مکان مناسب آن اوایل گرم و آفتابی و تا دمای 10 تا 13 درجه را تحمل می کند.تکثیر این گیاه ازطریق قلمه درتابستان می باشد.