معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
کاملیا
نام علمی : Camellia japonica
درختچه ای است همیشه سبز با برگهائی برنگ سیزروشن ودر حاشیه دندانه دار،گل آن سفید،صورتی با رایحه خوش که در بهار ظاهر می شود وعمر گل آن طولانی است.مکان سایه آفتاب و تا دمای 2- درجه را تحمل می کند.