معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
کامیس پاریس
نام علمی : Chamaecyparis
درختی نسبتا کوتاه وکند رشد با حداکثر ارتفاع 5-4متر و تاج خوش فرم مخروطی . رنگ برگهای آن از سبز تا زرد طلایی تغییر می یابد.مکان مناسب آن آفتابی و بدور از بادهای سرد می باشد.حداقل دمای مورد تحمل آن 5-درجه و ازدیاد کامیس پاریس با روش قلمه زنی می باشد.