معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
کلم زینتی
نام علمی : Brassica Oleracea
گلی است فصلی و عموما به 2 رنگ سفید و بنفش کاشته می شود. مکان آفتابی مناسب آن بوده، در پاییز کاشته می شود و با گذشت زمان و باز شدن پیچ این گیاه عمر آن تمام می شود. نهایت طول آن 45 سانتی متر می باشد.