معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
كاكتوس اچينو
نام علمی : Echinocactus
از مشخصات آن وجود خارهاي زرد رنگ و بريدگيهاي عميق طولي است . چنانچه از آن خوب مراقبت شود به قطر حدود يك متر ميرسد .در مناطقي كه آب و هواي آنها مشابه اروپا است اين نوع كاكتوس معمولا گل نمي دهد . براي داشتن گياهي سالم و سريع الرشد تابستانها گلدان را برابر آفتاب گذاشته و به آن آب كافي ميدهند . بمنظور جلوگيري از پوسيدگي قسمتهاي پائين كاكتوس در نتيجه تماس با خاك مرطوب بهتر است اطراف گياه با سنگريزه پوشانده شود . در انتهاي گلدان بايد سوراخ بتعداد كافي وجود داشته باشد تا آب اضافي از آن خارج گردد. زمستان ها گياه را بايد در مكاني خنك ( 5 ـ 10 درجه سانتيگراد ) قرار داده و به آن آب بميزان بسيار مختصر داد .