معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
کاج مطبق
نام علمی : Araucaric Excelsa
گیاهی سوزنی و بسیار کند رشد، با ارتفاع 1.5 متر و احتیاج شدیدی به اکسیژن و نور فراوان دارد و گرمای زیاد را تحمل نمی کند. روش تکثیر آن از طریق کاشت بذر است. جهت جلوگیری از خمیدگی آن گلدان را هفته ای یکبار باید چرخانید.