معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
جونی پروس مش
نام علمی : Juniperus chinensis expansa variegata
درختچه ای است دائمی، همیشه سبز،کندرشد و پر پشت و نامنظم.به دوشکل ایستاده ورونده موجود می باشد. برگ های آن فلسی به رنگ سبز تیره با رگه های کرم. آفتاب دوست بوده و در باغهای صخره ای کاشته می شود.