معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
قاشقی
نام علمی : Peperomia Magnoliaefolia
گیاهی است با برگهای گوشتی و نیمه گوشتی، با ارتفاع 25 سانتی متر و برگهای سبز با رگه های زرد رنگ، در برابر سایه مقاومت خوبی دارد ولی در برابر سرما حساس می باشد.