1- فضاي سبز(طراحی و احداث)
2- هرس و فرم دهي(فرم دهی-توپی کردن-شاخه خشک بری)
3- محوطه سازي و کف پوش(چمن + سنگ ورقه ای)
4- روف گاردن(باغ پشت بام)
5- طرح صخره اي(گیاهان پوششی و چمن)
6- باکس گذاري(فرآیند باکس گذاری در شیب)
7- آلاچيق(آلاچیق چوبی)
8- آبياري تحت فشار(هانتر و مه پاش)
9- گياهان آپارتماني(گل آپارتمانی -پوکه-شن رنگی-کوکوپیت)
10- برکه و فضاي سبز(ابتدا و انتهای اجرا)
11- چمن مصنوعی