معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
فرانکنیا
نام علمی : Frankenia thymifolia
گیاه پوششی و دائمی همیشه سبز با حداکثر ارتفاع ۵ سانتی متر می باشد. ازطریق ساقه های خزنده خود بر روی زمین می خزد و پوشش خوبی را ایجاد می کند. برگ ها سبز تیره و مخملی و گل ها صورتی رنگ، بسیار کوچک و غیرقابل توجه هستند و در اواخر بهار ظاهر می شوند. به سرما مقاوم است اما رنگ سبز آن به رنگ قرمز مایل به قهوه ای تغییر می یابد و با تغییر فصل و برطرف شدن سرما، مجدداً رنگ سبز پدیدار می شود. فرانکنیا در آفتاب و سایه آفتاب رشد می کند. نیاز آبی پایین می باشد و در خاک های معمولی و شیب های تند قادر به رشد است.. روش تکثیر از طریق تقسیم بوته های بسیار متراکم در اوائل بهار و نیز کاشت قلمه های دارای ۲ تا ۳ برگ در خاک مرطوب و در فصل رشد می باشد.