معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
اریکا آپارتمانی
نام علمی : chrysalidocarpus lutescens
گیاهی بسیار زیبا که سازگار با آب و هوای آپارتمان ها و محیط های اداری است و این گیاه در محیطهای مرطوب و حاره ایی رشد بسیار خوبی دارد ولی به دلیل سازگاری زیاد این گیاه می توان از اریکا پالم در آپارتمان و محیطهای بسته نیز استفاده کرد به طوریکه نوری در حد ۵۰ تا ۶۰ در صد یا نور مصنوعی زرد برای اریکا کافی است و آبیاری ۲ تا ۳ نوبتی برای اریکا در هفته لازم میباشد.