معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
اریکا
نام علمی : Erica carnia
درختچه ای همیشه سبز و پر پشت با بلندی 30 تا 50 سانتی متر، برگها سوزنی و گل زنگوله ای سفید یا قرمز آن که در اوایل پاییز تا اوایل بهار ظاهر می شود. مکان آفتابی با هوای مطلوب مورد نیاز آن است. حداقل دمای مورد تحمل این گیاه 5 درجه و تکثیر آن با کاشت بذر است.