معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
الیا گنوس ابلق
نام علمی : Elaeguns pungens maculata
درختچه ای همیشه سبز با ارتفاع 2 متر، برگهای سبز-زرد و گلهای سفید و کوچک آن به همراه میوه قرمز که در بهار ظاهر می شود. مکان سایه آفتاب و تا دمای 15- درجه را تحمل می کند. تاکثیر آن با پیوند صورت می گیرد.