معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
افرا قرمز مجنون
نام علمی : Acer palmatum
درختی کوچک و گنبدی شکل با شاخه های آویزان (مجنون) برگهای ارغوانی و بریده بریده ،که در پاییز قرمز می شود مکان سایه آفتاب مناسب این گیاه می باشد، به باد سرد حساس است و تا دمای 5- درجه را تحمل می کند، خاک مرطوب با زهکشی را می طلبد .