معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
دراسنا
نام علمی : Dracaena Spp
این گیاه بومی مناطق گرمسیر و مرطوب است، برگهای آن شمشیری، نوک تیز و سبز رنگ و گاها اطراف آن نقره ای رنگ است. ارتفاع آن به 4-5 متر می رسد. این گیاه نسبت به تشنگی حساس است.