معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
برگ بو
نام علمی : Laurus nobilis
درختی همیشه سبز با سرعت رشد کم با بلندی 5 تا 7 متر. برگ پهن به رنگ سبز تیره با گلهای زرد رنگ ستاره ای که در بهار ظاهر می شود. مکان مناسب آن آفتابی و حساس به باد سرد و تند است. ازدیا آن از طریق قلمه و کاشت بذرمی باشد .