معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
آلو ورا
نام علمی : Aloe vera
گیاهی است با برگهای ضخیم ، گوشتی ، دراز و حاشیه برگهای آن کمی پیچ و خم دار و تیغ دار و گل آن به رنگ سبز مایل به زرد است در هر خاکی رشد میکند و به نور فراوان نیاز دارد. برگهای این گیاه دارای خواص دارویی بسیار می باشد.