معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
اختر خارجی
نام علمی : Canna indica
گلی است چند ساله با بلندی یک متر که در زمستان تقریبا از بین میرود و در فصل بهار با گلهای زرد و نارنجی ظاهر می گردد. برگهای آن پهن و کشیده، مکان آفتابی مطلوب آن است. ازدیاد آن از طریق کاشت بذر در پاییز است.