معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
ابریشم مصری
نام علمی : Albizia julibrissin
درختچه ای با ارتفاع 4 متر با برگهای سبز تیره، با پرچم های بلند قرمز که در بهار ظاهر می شود. مکان کاملا آفتابی و مناسب کاشت در مکان گرمسیر است. حداقل دمای مورد تحمل آن 5- درجه و ازدیاد آن از طریق کاشت بذر در پاییز است.