معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
ابری نقره ای
نام علمی : Senecio maritima
گیاهی است دائمی و همیشه سبز، با ارتفاع 30 سانتی متر با برگهای نقره ای-خاکستری، گل زرد رنگ آن در تابستان ظاهر می شود. مکان آفتابی مطلوب آن بوده، دمای صفر درجه را تحمل می کند و در پاییز نیاز به سربرداری دارد. نسبت به نوع مینیاتوری آن بلند تر است.