معرفی انواع گونه های گیاهی موجود در فضاهای سبز
ابری مینیاتوری خارجی
نام علمی : Agave americana
گیاهی است دائمی و همیشه سبز، با ارتفاع 30 سانتی متر با برگهای نقره ای- خاکستری، گل زرد رنگ آن در تابستان ظاهر می شود. مکان آفتابی مطلوب آن بوده، دمای صفر درجه را تحمل می کند و در پاییز نیاز به سربرداری دارد.